Penoplastika se provádí v celkové anestezii a může trvat přibližně 1-3 hodiny. Zákrok, pokud nejsou žádné komplikace, nevyžaduje hospitalizaci a klient může okamžitě po něm přejít do ambulantní péče. Řez po provedené operaci nebývá ani nějak bolestivý.

Předoperační příprava

K podstoupení penoplastiky musíte mít alespoň 18 let. Co se týče horní hranice, tu udává váš zdravotní stav. Pokud je špatný, penoplastika je vždy kontraindikována. Začátkem před případným zákrokem je vždy konzultace s plastickým chirurgem.

Pokud jste zdraví, nemáte problémy v sexuálním životě ani závažné psychické problémy, pak konzultací snadno projdete a penoplastiku absolvovat můžete. Chirurg vás dopodrobna seznámí s možnými riziky a dozvíte se také, co můžete od zákroku očekávat.

Samotná předoperační příprava pak začíná celkovým interním předoperačním vyšetřením z toho důvodu, že budete podstupovat celkovou narkózu. Navíc absolvujete také psychologický test.

Průběh zákroku

Operativní zvětšení penisu samozřejmě začíná uvedením klienta do celkové, případně epidurální anestezie. Poté chirurg provede řez těsně u kořene penisu. Řez je malý, jde ale do hloubky – chirurg se potřebuje dostat k vazům, které penis fixují k os pubis. Poté jsou tyto vazy – ligamentum suspensorium penis a ligamentum fundiforme penis, přerušeny.

Následně dochází k uvolnění penisu a jeho povytažení z těla ven. Vnitřní tkáň v řezu se ošetři vstřebatelnými stehy a samotný řez je poté sešit. Zůstává po něm menší, asi 3 cm dlouhá, svislá jizva.

Zákrok může v závislosti na mnoha aspektech trvat 1-3 hodiny.

Pooperační péče a rekonvalescence

V prvních pár hodinách po zákroku se mohou objevit v operované krajině a okolí (tedy na penisu, předkožce, šourku či stehnech) hematomy a otoky. Jde ale o normální reakci.

V začátku rekonvalescence je vhodné aplikovat na kořen penisu chladivé obklady. Klidový režim je samozřejmostí, a to nejméně po dobu 14 dnů po operaci.

Jelikož řez je prováděn v intimních partiích, v období rekonvalescence je nutné sprchovat se po každé stolici i po každém močení. Zamezí se tak průniku infekce do rány.

Aby přerušené vazy neměly tendenci se opět srůstat, je potřebné nosit také obklady, které penis odtlačí dále od těla. Zároveň je ale potřebné nosit těsné prádlo, aby nedocházelo ke zbytečným pohybům, a snažit se polohovat v něm penis směrem dolů.

Pokud hojení probíhá bezproblémově, stehy se odstraní po 14 dnech od operace. Poté je dobré začít provádět tlakové masáže jizvy a odtahování penisu směrem dolů od těla. Po 14 dnech se můžete navíc vrátit také do práce.

Mít pohlavní styk, masturbovat a také sportovat (výjimkou je plavání, ke kterému se můžete vrátit až po 2 měsících) je možné po uplynutí 4-6 týdnů od operace. Tuto lhůtu je potřebné dodržet, v opačném případě může dojít ke spuštění krvácení.

Možné pooperační komplikace a rizika

Nejčastějšími komplikacemi po zvětšení údu jsou dlouhotrvající hematomy a otoky. Tento zákrok pak představuje stejná rizika jako každý jiný chirurgický zákrok, tedy infekci v operační ráně, komplikované hojení či druhotné krvácení.

V případě, že zákrok provádí zkušený chirurg, nedochází k žádným problémům s erekcí, změnám tvaru penisu či problémům s močením. Ty totiž bývají spojeny pouze s nešetrným postupem chirurga během zákroku.

Operovaný si bude muset zvyknout také na to, že jeho penis je mnohem mobilnější než před penoplastikou – nedrží ho totiž žádný vaz. Penis se tak při pohybu těla pohybuje volněji.